Výcvik pro Apšeronský pluk

07.11.2009 18:40

Obraty na místě

 

Na právo! – 2 doby

1.      Na obou podpatcích se otočit vpravo, pravá noha zůstane mírně vzadu.

2.      Pravou nohu hbitě přisunout k levé.

 

Vo frunt  - 2 doby / zpětný cvik k povelu 1. /

1.       Na obou podpatcích se otočit vlevo, pravá noha zůstane mírně vzadu.

2.       Hbitě přisunout pravou nohu.

 

 Na právo krůgom! – 3 doby

1.       Rázně zakročit pravou nohou za levý podpatek

2.       Rázně se otočit vpravo čelem vzad

3.       Rychle přisunout pravou nohu zpět k levé

 

 Na lévo vo frunt! – 3 doby /zpětný cvik k povelu 5./

1.       Rázně postavit pravou nohu ke kotníku levé

2.       Otočit se doleva čelem vzad

3.       Hbitě přisunout pravou nohu k levé

 

 

Cviky na místě se zbraní

1.      K noge – 6 dob

1.      Pravou rukou uchopit pušku a pootočit zámkem ven.

2.      Strhnout pušku z ramene, přitom přenést levou ruku nad zámek a oběma rukama držet zbraň tak, aby levá ruka byla ve výši očí.

3.      V tu samou chvíli odstoupit pravou nohou vzad levé, pušku držet co nejpevněji a tak, aby hlaviště pažby bylo proti levému kolenu tak nízko, jak pravá ruka dovolí. Levou ruku nepřemístňovat a pravou rukou držet za krk pažby za zámkem. Pušku držet pevně, ústí i kolba pažby musí být v celém řadu ve stejné výši.

4.      Levou rukou přenést hbitě pušku k pravému rameni a pozdvihnout ji vzhůru – ruce neměnit.

5.      Pravou rukou uchopit pušku u ústí a spustit ji tak, aby ústí bylo ve výši očí. Zbraň přitom držet těsně u těla.

6.      Současně: přisunout pravou nohu k levé, švihem připažit levou ruku a pažbou udeřit prudce o zem v úrovni špičky pravé nohy. Palec pravé ruky držící zbraň směřuje k tělu, ústí zbraně držet mírně odkloněno od těla.

 

 

2.      Na pleco – 5 dob .

1.       Hlasitě klepnout pravou rukou na lůžko nabijáku

2.      Pravou rukou zdvihnout pušku od nohy přímo před tělo, levou rukou ji uchopit nad zámkem.

3.      Pravou nohou zakročit za levý podpatek a provést cvik „Na karaul“

4.      Současně: rychle přisunout pravou nohu, přenést pušku na levou stranu těla, levou rukou uchopit za botku pažby a pušku držet připravenou k poloze „Na pleco“ – viz.

5.      Vložit pušku na rameno a připažit pravou ruku.

 

 

3.      Ot doždija – 5 dob

1.       Nejprve dát na tři doby „Na karaul“.

2.       Přistoupit pravou nohou /po cviku Na karaul/, přitom otočit pušku nabijákem k tváři a oběma rukama držet pušku tak, aby levá ruka byla proti očím a zbraň byla rovnoměrně vzdálena od těla po celé délce. Pušku držet napnutými prsty.

3.       Rychle přenést pravou rukou pažbu pod levé podpažbí, potom připažit pravou ruku a levou neměnit. Pušky držet v celém řadu ve stejné výši, ústím rovně vpřed.

 

4.    V pravoju ruku – 5 dob     po cviku č.3.

1.       Pravou rukou udeřit na pušku a uchopit jí před levou rukou – pušku držet tak, jak byla – pod podpaždím.

2.       Oběma rukama vynést pušku přímo proti sobě, zámek ven a pravou rukou současně uchopit pod kohoutem.

3.       Zakročit pravou nohou a dát „Na karaul“

4.       Rychle přemíst levou rukou před pravé rameno a pravou rukou ji uchupit za krk pažby tak, aby palcem zároveň k pažbě přitiskl nosný řemen zbraně.

5.       Rychle přinožit pravou nohu a zároveň s tím připažit levou ruku. Pušku držet pravou rukou za krk pažby a vodorovně.

 

5.     Na pleco – 5 dob   po cviku 4.

1.       Rázně nadhodit levou rukou pušku proti rameni.

2.       Odtáhnout oběma rukama pušku od těla, přitom uchopit zbraň levou rukou nad zámkem a pravou rukou za krk pažby – pušku držet v poloze PODVYS před cvikem „Na karaul“.

3.       Provést cvik „Na karaul“

4.       Nadzdvihnout zbraň, současně přesunout levou ruku pod botku pažby a přinožit pravou nohu.

5.       Vložit zbraň na rameno a připažit pravou ruku.

 

 

6.   Na pravo krugom / se zbraní / - 3 doby     

 

Naráz v celém řadu rázně pravou rukou uchopit za pušku za krk pažby, pootočit zámkem ven, sejmout pušku z ramene a držet tak aby levá ruka, držící pušku nad zámkem, byla ve výši očí.

1.       Otočit se čelem vzad /doprava/, při obratu netisknout pušku k tělu ale držet ji pevně.

2.       Pravou nohou odstoupit /viz cviky výše/ a dát zbraň „Na karaul“.

Po provedení tohoto cviku musí nutně následovat některý z dalších cviků, zpravidla „Na pleco“

 

7     Na levo vo frunt – 3 doby  Zpětný cvik po cviku 6.

1.       Hbitě ustoupit špičkou pravé nohy proti kotníku levé, přizvednout pušku jako v předchozím cviku.

2.       Jak možno nejrychleji se otočit doleva čelem vzad.

3.       Hbitě přisunout pravou nohu a dát zbraň „Na karaul“.

Po provedení tohoto cviku následuje zpravidla cvik „Na pleco“ na dvě doby.

 

 

Na karaul – 3 doby

1.      Pravou rukou uchopit pušku za krk pažby, pootočit ji tak, aby zámek směřoval ven.

2.      Současně: sejmout pušku z ramene, levou rukou zachytit nosný řemen a přitisknout ho k předpažbí – levá ruka je ve výši očí, pravou nohu zanožit ke kotníku levé.

3.      Spustit pušku tak, aby pravý ruka držící krk pažby byla ve výši klína, levá ve výši prsou. Současně s tím přinožit pravou nohu.

 

 

 

 

Pochod jednotky a obraty celou jednotkou

 

K: „Rota v pěred! MARŠ!“

P: „Rota v pěred! MARŠ!“

 

Na návěští „…v pěred“ vypochoduje velitel tři kroky před střed a na povel „MARŠ!“ celá jednotka vykročí plným krokem. Po třech krocích se velitel otočí přes pravé rameno k jednotce a kontroluje postup. Toto provádí po každých dvaceti krocích.

 

 

 

 

„Na pravo(levo) zachodi – Marš!“.   Namísto povelu pravíme (levoje) plíčo

 

„Direkcija – prijamo!“ namísto samotného prjiamo

 

Na návěší „Na pravo zachodi“ hledí všichni vojáci VLEVO na levého krajníka, podle kterého se bude zatáčení řídit. Ten naopak hledí vpravo.

 

Při povelu „Na levo zachodi – Marš!“ se činnost provádí stejným způsobem, pouze vojáci v řadech hledí VPRAVO a pravý krajník vlevo.

 

 

Jednotka by měla pochodovat v linii (jako v boji).  Po nástupu velí důstojník „Povzvodno na pravo zachodi – MARŠ!“ Výkonný povel zdvojí pozvednutím espontonu.   
hlavy vojáků pracují stejně jako při normálním otáčení.

Na povel Marš naráz všichni vypochodují o 90°. Po dokončení obratu velí velící důstojník „Stoj – ravnajsja!“.   Po srovnání už následuje jen povel Marš!

Na povel stoj ravnajsja se vždy velitelé obrátí k jednotce a kontrolují, zda jsou všichni vyrovnaní. Zadní dvě řady při tomto povelu odstupují na základní vzdálenost tří kroků. Velící důstojník roty velí „Slůšaj – Na karaul!“. Při druhé době tohoto cviku se všichni důstojníci otočí do výchozího postavení, poté velí velící důstojník „Na pleco!“

 

 

 

Výcvik v nabíjení – nabíjecí doby jednotlivě

 

 

Pravoju rukoju za ružije – 1 doba
Pravou rukou uchopit zbraň, pootočit zámkem vně – puška zůstává v základní poloze na rameni,
pravá ruka stále na zbrani.

 

4.      Podvys – 1 doba

      Co možná nejrychleji sejmout pušku z ramene a uchopit ji tak, aby ji levá ruka držela ve výši očí.
      Pušku držet rovně a co nejblíže u těla.

 

5.      Vzvodi kurki – 2 doby

1.      Pootočit puškou tak, aby hlaveň směřovala k obličeji. Palcem pravé ruky obemknout kohout a zbývajícími prsty zámkovou desku. Zvednout při tom pravý loket.

2.      Spuštěním lokte natáhnout kohout, palec zůstává na kohoutu a zbylé prsty tak, jak uvedeno výše.

 

6.      Prikladivajsja – 1 doba

     Hbitě ustoupit pravou nohou za levý podpatek, při míření držet pažbu rovně s ramenem a spustit
     poněkud hlaveň. Trup natočit mírně vpravo.

 

7.      Pali! – 1 doba

      Pevně stisknout spoušť, po výstřelu spustit naplocho /hlavní vzhůru/zbraň k opasku. V tu chvíli

      pravou rukou uchopit zámkový kohout. Zbraň držet pevně u těla.

8.      Kurok na vzvod –1 doba

      Spustit rychle pravý loket, tím natáhnout zámkový kohout do první polohy.

 

9.      Vyň patron – 2 doby

1.      Krátkým rozmachem vyjmout patronu, přitom pevně přiklepnout víko brašny.

2.      Hbitě zvednout pravou ruku s patronou do výše úst.

 

10.  Skusi – 2 doby

1.      Hbitě vložit patron, stranou bez kule, mezi zuby a skousnout.

2.      Z předchozí pozice vytrhnout patron ze zubů a držet ho, sevřený v pěsti, ve výši rtů.

 

11.  Syp poroch na polku – 2 doby

1.      Hbitě sypat prach na pánvičku, patron držet v pěsti, palec kryje pánvičku.

2.      Dvěma posledními prsty uchopit ocílku, zbylé drží patron tak, aby se prach nevysypal.

 

12.  Zakroj polki – 2 doby

1.      Zavřít pánvičku, loket pravé ruky držet pevně u těla, patron jak popsáno výše.

2.      Dvěma posledními prsty /malík a prsteník/ pevně uchopit za zavřenou pánvičku.

 

13.  Oboroti ružije – 1 doba

1.      Pravou rukou /ta stále drží patron, stisknutý v místě odkousnutí/ zatlačit na krk pažby – tím
zhoupnout zbraň hlavní vzhůru. Pootočit se na levém podpatku a stát přímo, pravou nohu přisunout k levé. Ústí hlavně směřuje kolmo vzhůru, levá ruka drží zbraň v místě spodního lůžka nabijáku, pravou ruku přesunout k ústí /do výše úst/.

 

14.  Patron v dulo – 2 doby

1.      Otočením pěsti pravé ruky vsunout patron odtrženým koncem do ústí hlavně, dbát na to, aby se prach nesypal kolem. Vysypat všechen prach do hlavně.

2.      Sevřenou pěstí uchopit konec nabijáku.

 

15.  Vyň šompol – 1 doba

1.      Palcem a ukazovákem vyjmout nabiják, jeho konec opřít o opasek a držet rovnoběžně s puškou. Pozor, v tomto případě jde o výcvik, činnost s nabijákem je v poli zcela jiná!!

 

16.  Pribej zarjad – 1 doba

1.      Nabiják vložit do hlavně, prudce spustit, opět ho stejným způsobem vyjmout a opřít o opasek. Poznámka stejná jako u cviku 13.

 

17.  Šompol v ložu – 1 doba

1.      Pokud možno jedním rázem spustit nabiják do lůžek, poté „hodit“ pušku na levou stranu k rameni, levou ruku přendat pod botku pažby a pravou pod zámek na krk pažby.

 

18.  Na pleco – 1 doba

1.      Položit pušku na rameno, v ten stejný okamžik pravou ruku spustit k tělu. Pušku držet, jak výše uvedeno / viz Hlava II., bod 3./

 

 

 

 

NABÍJENÍ NA POVEL:

Po naučení všech těchto cviků se všech 16 pohybů spojilo v 5 povelů:

 

K: Rota! šaržiruj! Slůšaj! Na karaul! Ružija plaštija,( čechli doloj) – zarjážaj!“

P:                            Slůšaj! Na Karaul! Ružija plastika!                       Zarjažaj

 

Následuje manipulace u pánvičky – čeká se s patronem. 1-10

 

P: Oboroti ružije!

 Otočit pušku + chytit nabiják 11-12

 

P: „Šompol“

Vytáhnout nabiják a strčit do hlavně 13

 

P: „Pribej“

Přibít + vytáhnout nabiják a zastrčit do prvního lůžka 14

 

P: „V ložu! Ružija na pleco!“

Zasunout nabiják, pušku do ramene, automatické vyrovnání.

 

Vždy se dívat na flíglmana, který všechny cviky provádí rozmáchle, aby na něj bylo dobře vidět.

Nabíjení bez povelu

 

 

K: „Slušaj!, Na karaul!, K zarjadu!, (Čechly doloj!), Zarjažaj!“

P: „Slušaj!, Na karaul!, K zarjadu!, (Čechly doloj!), Zarjažaj!“

 

Po povelu „Zarjažaj“ se otvírají pánvičky, sype se prach, zavírají se pánvičky a poté všichni vojáci sledují „flígelmana“. Po jeho signálu celý řad obrací pušku, dále každý podle sebe – nečekat na signál – zatluče náboj a samostatně dá zbraň na rameno. Má-li celá jednotka zbraně na rameni, Petr zvedne halapartnu. Na tento signál zadní dvě řady přistupují na dotek. Důstojníci nastupují do prvního řadu ke svým četám a poddůstojníci se přesunují z prvního řadu do třetího.

 

Palba jednotkou

 

K: „Rotoju na mestě šaržiruj! ŠARŽIRUJ!“

 

Po návěští šaržíruj, Petr vystoupí pravou nohou, pochoduje tři kroky a otočí se bokem k rotě

 

K: „Prikladivajsja!, Pali!, izgotovsja!,.

P: „Prikladivajsja!, Pali!,                      

 

Na Pali Petr spouští halapartnu a vyčkává, dokud si celá jednotka znovu nenabije, poté opět zvednutím halapartny dává signál Kárlovi, který velí znovu.

 

Po ukončení palby je veleno „Kurok na vzvod!, Na pleco!“  (+ znovu vyrovnat řady)

 

Zpět

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.