O nás - historie

Stručná historie pluku

Pluk byl zformován 9. června 1724 během války s Persií (1722–1735) v pevnosti Svatého Kříže; z jedné roty Zykovova granátnického pluku, ze čtyř rot Velikoluckého pěšího pluku a ze čtyř rot Šlisselburgského pěšího pluku, byl nazván podle dobyté země Astrabatský pěší pluk. Dne 7. listopadu 1732 byl přejmenován na Apšeronský pěší pluk a 25. dubna 1762 byl přejmenován na Mušketýrský pluk generálmajora Ivana Brachfelda. Ten byl v té době šéfem pluku. Dne 5. července 1762 po svrhnutí Cara Petra III., byl znovu přejmenován na Apšeronský pěší pluk. Dne 25. května 1790 byla granátnická rota odvelena, byl z ní zformován Fanagorijský granátnický pluk a místo ní byla u Apšeronského pluku zformována nová granátnická rota. Při přejmenování pěších pluků na mušketýrské 29. listopadu 1796, byl pluk přejmenován znovu na Apšeronský mušketýrský pluk. Dne 31.října 1798 byl pluk nazván podle šéfa pluku Mušketýrský pluk generál-majora Miloradoviče. Dne 31. března 1801, po smrti Cara Pavla I., bylo opět vráceno staré označení Apšeronský mušketýrský pluk. Během dalšího přejmenování mušketýrských pluků na pěší, byl pluk 22. února 1811 přejmenován na Apšeronský pěší pluk. Dne 19.dubna 1819 byla k pluku přiřazena část Trojckého pěšího pluku. Dne 21. března 1834 byl k pluku přiřazen 1. a 2. batalion 46. mysliveckého pluku a 3. prapor Kurinského pěšího pluku. Dne 11. srpna 1863 byl nazván podle šéfa pluku „Apšeronský pěší pluk jeho carského veličenstva velkoknížete Georgie Michajloviče“. Dne 6. listopadu 1863 byl pátý rezervní prapor odvelen na zformování černomořského pěšího pluku. Dne 25. března 1864 bylo přiděleno číslo, celý název teď byl „81. Apšeronský pěší pluk jeho carského veličenstva velkoknížete Georgie Michajloviče“. Dne 1. srpna 1874 byl 4. prapor odvelen ke zformování 164. Zakatalského pluku. Dne 8.srpna 1910 byl pluk na počest Kateřiny II. nazván „81. Apšeronský pěší pluk Kateřiny Veliké, nyní jeho
carského veličenstva velkoknížete Georgie Michajloviče“. Pluk zanikl v roce 1918.

Bojová cesta pluku

Bojová cesta pluku
Potlačení povstání v Dagestánu 1725.
Rusko-turecká válka 1735–1739 (Azov)
Válka se Švédskem 1741–1743 (Wilmanstrand), obojživelné operace
proti Švédsku v r.1743
Pochod do Rakouska 1748
Sedmiletá válka 1756–1763 (Gross-Jagersdorf, Zorndorf, (Paljcig)
Kunersdorf, (Memel, Kejdany, Svidnice, Kolberg, Berlin)
Okupace Polska 1764–1768
Rusko-turecká válka 1768–1774 (Chotim, Larga, Kagul, Žurža,
Bukurešť, Turtukaj, Bachoněšt )
Rusko-turecká válka 1787–1791 (Ruščuk, Očakov, Galac, Fokšany,
Rimnik, Izmail, Mačin)
Polská kampaň 1792 (Děrevčici, Dorogusk)
Polská kampaň 1794 (Chlom, Praga)
Italský a Švýcarský pochod 1799 (Lekko, Basiliani, Adda, Trebia,
Novi, Horní – Alpy, Čertův most, Amsteg, Mutental)
Válka s Francií 1805 (Amsteten, Kremže, Schöngraben, Slavkov)
Rusko-turecká válka 1806-1812 (Chotim, Obilešti, Rasova, Jassy,
Ruščuk, Bukurešť, Žurža, Silistria)
Válka s Francií 1812–1814 (Kobrin, Gorodečna, Berezina, Torn, Baucen,
Kacbach, Lipsko, Brienne, La Rothie, Champauber, Paříž)
Pochod do Francie 1815
Posádkou na Kavkaze 1819-1864 (Čirach, Axulgo, Balakan, Zyrjany,
pochod do Andině a Dargo, Kara-Šura, Džannsa-Galom, Dylym,
Gunib)
Xivinski pochod 1873
Potlačení povstání v Čečně a v Dagestánu 1877
Rusko-turecká válka 1877–1878 (Asoxo, Dyšijn-Veren, Derbent,
Urma)
Skobelevskij pochod 1880–1881 (Axan-Teke, Geok-Tere)
První světová válka 1914–1918

Šéfové pluku 1796-1815

03. 12. 1797–10. 04. 1797 generál-poručík hrabě Rumjancev
10. 04. 1797–01. 09. 1797 generál-major Korsakov
01. 09. 1797–27. 07. 1798 generál-major Toll
27. 07. 1798–03. 09. 1810 generál-major (od 08. 11. 1805 generál-
poručík, od 29. 09. 1809 pěchotní generál) Michajl Andrejevič
Miloradovič
19. 10. 1810–20. 11. 1810 plukovník Semen Iljič Rakov
20. 11. 1810–01. 09. 1814 pěchotní generál (od 01. 05. 1813 hrabě)
Michajl Andrejevič Miloradovič

 

Velitelé pluku 1796–1815

16. 08. 1798–05. 07. 1800 podplukovník (od 03. 10. 1799 plukovník)
Stěpan Timofevič Karpov
12. 08. 1800–18. 11. 1804 plukovník Ivan Nikitevič Inzov
30. 01. 1805–08. 09. 1805 plukovník Alexandr Vasilijevič kníže
Sibiřský I.
30.10.1806–12.01.1814 podplukovník (od 12. 12. 1807 plukovník)
Aram Abramovič Rejchel
14. 01. 1814–??.??.???? plukovník Iraklij Iraklijevič hrabě Polinjak
Na začátku roku 1812 byl pluk zařazen do sestavy 2. brigády, 9.pěší
divize E.E. Udoma.

 

 

 

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.