Složení koaliční armády v bitvě u Slavkova

13.11.2009 17:10

Spojenci

Hlavní stan

 

 

Vrchní velitel: generál pěchoty M. I. Goleniščev- Kutuzov

náčelník spojeneckého generálního štábu (generální ubytovatel):          

generálmajor Franz von Weyrother

náčelník Hlavního štábu Jeho carského Veličenstva a službukonající (děžurným) generál:

generálmajor kníže Petr M Volkonskij

 

 

Předvoj 1. kolony (Kienmayerův sbor)

Velitel podmaršálek Kienmayer) (cca 6800 mužů a 12 děl)

generálmajor Carneville

1.pěší Szekelský hraničářský pluk č.14                        2 prapory         cca   1300 mužů

2.pěší Szekelský hraničářský pluk č.15                        2 prapory         cca   1300 mužů

Brodský hraničářský pluk č. 7                                     1 prapor          cca     500 mužů

pionýři                                                                        3 roty               cca     350 mužů

 

 

generálmajoři Stutterheim a Nostic

3.švališérský pluk O´ Reilly                                         8 eskadron       cca       900 mužů

1.hulánský pluk Merveldt                                            ¼ eskadrony    cca       400 mužů

2. hulánský pluk Schwarzenberg                                  ½ eskadrony    cca       100 mužů

4. husarský pluk Hesen-Homburg                               6 eskadron       cca       600 mužů

generálmajor Mořic z Liechtensteina

Szekelský hraničářský husarský pluk č. 11                  8 eskadron       cca       800 mužů

kozácký pluk Sysojevův                                              5 sotní              cca       500 mužů

kozácký pluk Melentěvův                                            5 sotní              cca       550 mužů

 

Společným velitelem prvních tří kolon, složených výhradně z ruských pluků, byl generál pěchoty Buxhöwden:

 

První kolonavelitel generálporučík Dochturov

(cca 14 200 mužů a 60 děl)

Generálmajor Lewis

7. myslivecký pluk                                                      1 prapor          cca       420 mužů

Novoingermanlandský mušketýrský pluk                     3 prapory         cca    2 000 mužů

Jaroslavský mušketýrský pluk                                     3 prapory         cca    1 800 mužů

Generálmajoři Udusiv a Lieders

Vladimírský mušketýrský pluk                                     3 prapory         cca    1 800 mužů

Brjanský mušketýrský pluk                                         3 prapory         cca    2 000 mužů

Vjatský mušketýrský pluk                                           3 prapory         cca    2 100 mužů

Moskevský mušketýrský pluk                                     3 prapory         cca    2 000 mužů

Kyjevský granátnický pluk                                          3 prapory         cca    1 700 mužů

Kozácký pluk Děnisovův                                            2 ½ sotně         cca       250 mužů

Pionýři                                                                        1 rota               cca       150 mužů

 

Druhá kolona – velitel generálporučík hrabě Andrault de Langeron                 

(cca 12 000 mužů a asi 30 děl)

Generálmajor Olsufjev

8. myslivecký pluk                                                      2 prapory         cca       600 mužů

Vyborgský mušketýrský pluk                                      3 prapory         cca    2 100 mužů

Permský mušketýrský pluk                                          3 prapory         cca    2 100 mužů

Kurský mušketýrský pluk                                            3 prapory         cca    2 100 mužů

Generálmajor Kamenskij I

Rjazaňský mušketýrský pluk                                       3 prapory         cca    2 100 mužů

Fanagorijský granátnický pluk                                     3 prapory         cca    2 100 mužů

Petrohradský dragounský pluk                                    2 eskadrony     cca       240 mužů

Kozácký pluk Izajevův                                                1 sotňa             cca       100 mužů

Pionýři                                                                        1 rota               cca       150 mužů

 

Třetí kolona – velitel generálporučík Przybyszewski

(cca 9 500 mužů a asi 30 děl)

Generálporučík Wimpfen, generálmajoři Miller, Selechov, Strik

7. myslivecký pluk                                                       2 prapory         cca       800 mužů

8. myslivecký klub                                                       1 prapor          cca       350 mužů

Haličský mušketýrský pluk                                           3 prapory         cca    1 500 mužů

Butyrský mušketýrský pluk                                          3 prapory         cca    2 000 mužů

Podolský mušketýrský pluk                                         3 prapory         cca    1 500 mužů

Narvský mušketýrský pluk                                          3 prapory         cca    1 700 mužů

Azovský mušketýrský pluk                                          3 prapory         cca    1 500 mužů

Pionýři                                                                        1 rota               cca       150 mužů

 

Čtvrtá kolona (smíšená) – velitelé podmaršálek hrabě Kolovrat, generálporučík Miloradovič

(cca 16 200 mužů a asi 75 děl)

Předvoj – podplukovník Monachtin

Novgorodský mušketýrský pluk                                  2 prapory         cca    1 200 mužů

Apšeronský mušketýrský pluk                                     1 prapor          cca       600 mužů

1. dragounský pluk arcivévody Jana                            2 eskadrony     cca       150 mužů

Generálmajoři Berg a Repninskij                                

Novgorodský mušketýrský pluk                                  1 prapor          cca       600 mužů

Apšeronský mušketýrský pluk                                     2 prapory         cca    1 100 mužů

Maloruský granátnický pluk                                        3 prapory         cca    1 600 mužů

Smolenský mušketýrský pluk                                      3 prapory         cca    1 500 mužů

Generálmajor Rottermund                                          

23. pěší pluk Salzburg                                                 6 praporů         cca    3 000 mužů

20. pěší pluk Kaunitz                                                  1 prapor          cca       900 mužů

24. pěší pluk Auersberg                                              1 prapor          cca       600 mužů

Generálmajor Jirčík

1. pěší pluk císaře Františka                                        1 prapor          cca       900 mužů

9. pěší pluk Czartoryski                                              1 prapor          cca       600 mužů

29. pěší pluk Lindenau                                                1 prapor          cca       600 mužů

38. pěší pluk Württemberg                                          1 prapor          cca       500 mužů

49. pěší pluk Terpen                                                   1 prapor          cca       700 mužů

55. pěší pluk Reuss-Greiz                                           1 prapor          cca       600 mužů

58. pěší pluk Beaulieu                                                 1 prapor          cca       500 mužů

vídeňští dobrovolní myslivci                                         2 roty               cca       300 mužů

Pionýři                                                                        2 roty               cca       250 mužů

 

Pátá kolona – jezdectvo (smíšená) – velitel podmaršálek kníž Jan z Liechtensteina

(cca 7 000 mužů a asi 24 děl)

Podmaršálek kníže Hohenlohe

Generálmajor Caramelli

5. kyrysnický pluk Nassau                                          6 eskadron       cca       700 mužů

Generálmajor Weeber

1. kyrysnický pluk císaře Františka                              5 eskadron       cca       900 mužů

7. kyrysnický pluk Lothringen                                      6 eskadron       cca       600 mužů

Generálporučík Uvarov

Generálporučík Essen II, generálporučík Šepelev, generálmajor Pernickij

Černigovský dragounský pluk                                     5 eskadron       cca       500 mužů

Charkovský dragounský pluk                                      5 eskadron       cca       600 mužů

Jelizavetgradský husarský pluk                                    10 eskadron     cca    1 200 mužů

Hulánský pluk velkoknížete Konstantina                      10 eskadron     cca    1 000 mužů

Kozácký pluk Gordějevův                                          5 sotní              cca       550 mužů

Kozácký pluk Izajevův                                                4 sotně             cca       400 mužů

Kozácký pluk Děnisovův                                            2 ½ sotně         cca       250 mužů

 

Spojenecký předvoj (Bagrationův sbor) – velitel generálporučík kníže Bagration

(cca 14 000 mužů a asi 42 děl)

Velitelé jezdectva: generálmajoři Wittgenstein, Czaplic, Voropajskij

Velitelé pěchoty: generálmajoři Markov, Ulanius, Kamenskij II, Engelhardt,

generál-adjutant kníže Dolgorukov

5. myslivecký pluk                                                      3 prapory         cca    1 300 mužů

6. myslivecký pluk                                                      3 prapory         cca    1 100 mužů

Archangelgorodský mušketýrský pluk                         3 prapory         cca    2 100 mužů

Staroingermanlandský mušketýrský pluk                     3 prapory         cca    2 100 mužů

Pskovský mušketýrský pluk                                        3 prapory         cca    2 100 mužů

Kyrysnický pluk J. V. carevny                                    5 eskadron       cca       600 mužů

Tverský dragounský pluk                                            5 eskadron       cca       600 mužů

Petrohradský dragounský pluk                                    3 eskadrony     cca       350 mužů

Pavlogradský husarský pluk                                        10 eskadron     cca    1 100 mužů

Mariupolský husarský pluk                                          10 eskadron     cca    1 200 mužů

Kozácký pluk Kiselevův                                              5 sotní              cca       550 mužů

Kozácký pluk Malachovův                                          5 sotní              cca       550 mužů

Kozácký pluk Chazněnkův                                          5 sotní              cca       500 mužů

 

Záloha

Ruská carská garda – velitel velkokníže Konstantin Pavlovič

(cca 10 000 mužů a asi 40 děl)

Velitelé jezdectva: generálporučík Kologrivov, generálmajoři Depreradovič, II, Jankovi

Velitelé pěchoty: generálmajoři Maljutin, Depreradovič I, Lobanov

Preobraženský gardový pěší pluk                                2 prapory         cca    1 400 mužů

Izmajlovský gardový pěší pluk                                     2 prapory         cca    1 100 mužů

Semjonovský gardový pěší pluk                                  2 prapory         cca    1 400 mužů

gardoví myslivci                                                          1 prapor           cca       550 mužů

gardový granátnický pluk                                            3 prapory         cca    2 100 mužů

kavalergardský pluk                                                    5 eskadron       cca    1 000 mužů

tělesný gardový pluk (garde du corps)                         5 eskadron       cca    1 000 mužů

gardový husarský pluk                                                5 eskadron       cca       800 mužů

gardový kozácký pluk                                                 2 eskadrony     cca       300 mužů

Pionýři                                                                        1 rota               cca       100 mužů

gardové dělostřelectvo                                                1 prapor           cca       450 mužů

 

Uvedené počty vycházejí z tabulkových stavů na začátku tažení po odpočtu přibližných ztrát

za pochodu a ve srážkách, které předcházely Slavkovu.

převzato z nasemorava.cz

Zpět

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.